Huisregels en Privacyverklaring

Om uw behandeling soepel te laten verlopen hanteert Live.! Massages een aantal huisregels. Bij het maken van de afspraak gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen van de huisregels en u hiermee akkoord gaat.

  • Afspraken dienen minimaal 12 uur voor de geplande afspraak te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van de geplande afspraak zal het volledige bedrag van de geplande massage worden gefactureerd;
  • Afspraak cancelen? Dit doet u via uw afspraakbevestiging (e-mail) welke is ontvangen bij het maken van uw afspraak via het online reserveringssysteem;
  • Live.! Massages houdt zich niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen;
  • Ethiek en een goede hygiëne zijn voor beide partijen vanzelfsprekend;
  • De aangeboden massages zijn nadrukkelijk niet van erotische aard. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen of uitingen maken, of handelingen verzoeken, worden per direct uit het pand verwijderd en zijn in het vervolg niet welkom;
  • De gegevens welke worden verstrekt aan de behandelaars worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt. De behandelaars houden zich aan een geheimhoudingsplicht;
  • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij of zij tijdens de intake geeft, om de massage zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.

Privacyverklaring Live.! Massages

Live.! Massages gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over omtrent de privacyverklaring en uw persoonsgegevens, download de onderstaande link.